Блог INDAX

Як оцінити вартість бізнесу?

Дмитро Мошенець,
Project manager INDAX

Оцінка вартості бізнесу відноситься до найбільш суперечливих питань, з якими стикаються підприємці та інвестори. Існує безліч методів оцінки і серед них класичними є три:  витратний, дохідний та порівняльний.

Вартість підприємства за витратним підходом оцінюється по методу чистих активів, тобто визначається як різниця між вартістю активів та сумою зобов’язань. Перевагою даного методу є те, що він не вимагає детального аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства і є доволі простим. Основний недолік - він не відображає реальну прибутковість бізнесу. На приклад, успішне підприємство яке працює переважно за передплатою може мати низькі, або навіть від’ємні чисті активи, так як передплати відображаються в балансі як кредиторська заборгованість, відповідно є зобов’язаннями.

Визначення вартості бізнесу за дохідним методом передбачає оцінку майбутньої вигоди, яку отримає власник від володіння бізнесом. Оцінка майбутніх доходів здійснюється з урахуванням вартості грошей в часі. Певна сума сьогодні має більшу цінність ніж аналогічна сума в майбутньому і чим далі в часі тим нижче еквівалент. За дохідним методом вартість бізнесу розраховується як сума потоків доходів за певний час помножених на ставку дисконту. Більш детально даний метод зможемо розібрати в наступних публікаціях.

Суть порівняльного методу майже повністю розкрита в його назві. Він передбачає порівняння вартості бізнесу, який ми оцінюємо з вартістю аналогічних, що були продані впродовж недавнього часу. Складністю в його застосуванні є те, що інформація про вартість продажі бізнесу зазвичай є закритою і оцінити третіми сторонами фактичні фінансово-економічні показники які були у підприємства на момент продажу не завжди можливо, зокрема враховуючи присутність готівкових операцій на ринку.

Варто додати, що в реаліях бізнесу окреме місце займає такий вид як суб’єктивна оцінка менеджменту. Враховуючи те, що способів оцінки прогнозів та інтерпретації тенденцій та трендів на ринку не менше ніж способів оцінки бізнесу, іноді підприємці більшої ваги надають потенціалу розвитку ніж фактичним фінансовим даним. Що важливо – мають на це право, доки є покупець готовий заплатити відповідну суму.

Ключовим питанням на яке потрібно дати відповідь, щоб обрати найраціональніший варіант – для яких цілей ми оцінюємо бізнес. В даній публікації я спробую розкрити питання зі сторони інвестора.

INDAX інвестує в підприємства та заходить в дольову участь і, відповідно, отримує повернення інвестицій від дивідендів. Дивіденди, в свою чергу, виплачуються з чистого прибутку підприємства, тому термін повернення інвестицій залежить від об’єму чистого прибутку, який генерує підприємство за розрахунковий період. Саме чистий прибуток і є ключовим показником оцінки вартості бізнесу, який ми визначаємо. Як ви могли здогадатись, ми використовуємо дохідний метод. Чи має для нас значення вартість активів підприємства? Ні. Якщо активи вартістю $10 млн генерують $10 тис чистого прибутку в рік, то оцінити підприємство в $10 млн може скоріш за все конкуруючий виробник, котрому потрібне устаткування, приміщення, тощо і ніяк не сам бізнес як такий. Аналогічно, якщо талановитий підприємець з активами в $10 тис робить $10 млн прибутку в рік, базою для оцінки буде об’єм прибутку і низька вартість активів ніяк не знизить оціночну вартість підприємства.

Важливе питання: дохід якого періоду включається в розрахунок оцінки? В скільки «іксів» ми оцінюємо бізнес, якщо у даного напряму велика перспектива, великий ринок і отримавши додаткове фінансування ми зможемо збільшити обсяги виробництва в 5-10 разів? Звичайно, перспектива розширення виробництва та збільшення долі ринку це те, для чого взаємодіють підприємці та інвестори. Тим не менше, потрібно бути обережними з розрахунками на основі максимально позитивного розвитку подій. Звичайно, у кожного правила бувають свої виключення, але, як показує практика, за сприятливих умов, темп зростання успішного виробництва рідко перевищує 50% на рік. Від цього і відштовхуються прорахунки оцінок, які ми застосовуємо.

В середньому, вартість бізнесу оцінюється на основі середньовзваженого чистого прибутку за попередні 3 роки помножених на 3-5 років з коефіцієнтом росту в 20-50% в рік. Коефіцієнт росту, в свою чергу, також залежить від динаміки за попередні роки та рівня ризиків та загроз які мають місце на ринку. Проте бувають різні історії, інвестори та підприємства. Як я писав раніше, підходів для оцінки є безліч, всі вони правильні і не дивлячись на умовну об’єктивність, вартість підприємства є доволі абстрактним поняттям особливо в нестабільних українських реаліях. В фінальному підсумку, будь-що вартує рівно стільки скільки за нього готові заплатити.
Главная